Opieka nad budynkiem

Kompleksowa opieka nad budynkiem jest sprawowana przez administrację MASTERM, która posiada 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami na poznańskim rynku.
Dzięki temu mieszkańcy zostają otoczeni kompleksową opieką oferowaną już od momentu objęcia lokalu.

Jakość i skuteczność w zarządzaniu nieruchomościami

Administracja

Służymy radą mieszkańcom i pomagamy w rozwiązywaniu wszelkich problemów dotyczących lokali.

Ogrodnicy

Pielęgnujemy zielone strefy położone na terenie naszych inwestycji i dbamy o nie przez cały rok.

Sprzątanie

Zapewniamy czystość powierzchni wspólnych nieruchomości, aby mieszkańcy czuli się w nich komfortowo.

Rozliczenia

Dbamy o rzetelność i terminowość wszelkich rozliczeń związanych z użytkowaniem lokali.

Monitoring

Zapewniamy bezpieczeństwo na terenie budynku oraz w jego bezpośrednim otoczeniu przez całą dobę.

Obsługa techniczna

Zapewniamy bieżącą kontrolę nieruchomości. Niezwłocznie usuwamy awarie i przeprowadzamy naprawy.